top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תGuy Bino

גיוס הון ללא מניות

גיוס הון לסטארטאפ הוא משימה קשה עבור רוב היזמים. לא לאבד יותר מדי מניות בחברה במשא ומתן עם המשקיעים הוא אף קשה יותר. אם רק הייתה דרך לגייס הון ללא צורך לתת מניות... אבל יש כזו! מגוון קרנות מדינתיות ובינלאומיות מציעות אפשרויות גיוס אטרקטיביות ללא צורך לתת מניות. במאמר זה נבחן מספר קרנות כאלו הפתוחות לסטארטאפים ישראליים. הרשימה מחולקת לפי שלב החברה וכוללת: שם הקרן וקישור אליה, מקור הקרן, יעדי הקרן, תנאי סף לפנייה לקרן, הסכום המוצע, אחוז המימון הניתן על ידי הקרן (למשל, אם אחוז המימון המוצע על ידי הקרן הוא 85%, על החברה לדאוג להביא מימון נוסף עבור 15% הנותרים), החזר (במקרה של הצלחת הפרויקט, או מענק שאינו מצריך החזר).

פרי-סיד (Pre-Seed) – אב-טיפוס

סיד (Seed) – מכירות ראשוניות

חדירה לשוק

ישנן קרנות נישתיות יותר המוצעות על ידי רשות החדשנות (תוכניות אחרות) וגופים אחרים. במאמר זה התמקדנו בקרנות המרכזיות הפתוחות בפני סטרטאפים המבוססים בישראל.

Commentaires


bottom of page